Květen 2013

Šestý krok explikace.

14. května 2013 v 9:53Nejdříve se podívejte na příští obrázek - a ujasněte si svůj první dojem.

Nespěchejte tedy, pomalu a soustředěně sjíždějte dolů, připraveni na to, co vám vzápětí jako první z obrázku padne do oka.
Co jako první uvidíte, co vůbec rozumem hned napoprvé jako viděné zaznamenáte.

A mezitím si ještě přečtěte a rozvažte následující odstavec, z něhož jsem již ve kterémsi z minulých kroků dílek citoval, vždyť času k závěrům, pomaličku pohledem vpřed (dolů pod hladinu jako ponorka) se sunoucí, máte pořád dost:
Naprostá většina zdejších našinců se domnívá, že pokud by měli například vizuálních informací více, žilo a rozhodovalo by se jim lépe. Připadá mi však, že ve stavu zdejší skutečnosti je snad pravdou opak. Že totiž zdejší nejsou schopni uvidět viditelné, byť by jim ono bylo i mnohokrát duplikováno. Obdobně jako očividně významově související jim často připadá jako viděné vzájemně rozporné útržky.
Ve výsledku pak, co vidí, nejsou vůbec schopni nějak smysluplně zpracovat.
Vidoucí, tak vidí pramálo - nebo dokonce nic.

Každý večer jim ve stejnou hodinu televizní zpravodajství zopakují tutéž zprávu viditelně několikrát - otázka je snadná: Rozumějí po hodině našinci takovéto události o něco více, nežli jí nerozuměli před pouhou jen toutéž hodinou???Co se mne týče, napoprvé jsem nejzřetelněji uviděl onen pravidelný ornament struktury zdi.
Který jednak pro význam vlastní dotyčné zprávy nemá víceméně žádný význam - a zadruhé: je čímsi jako iluzí.

V následném dojmu z obrázku jsem postřehl čárovou nápověď siluety hlavy králíka, taktéž však iluzi, a zajímaly by mě velmi výsledky odpovědí případné ankety mezi zdejšími našinci, zdali se tato varianta udála i jim.
Předesílám ještě svůj související pocit, že dojem zásvitu králíka nebo kachny se vybaví pouze těm, kteří již o tématu duckrabbita cosi předtím věděli, nějak rozumově do něho byli zataženi.

Teprve po další chvíli delší jsem se přistihl, že chápu, že vlastně v čemsi zde jakoby vidím celek jakési části knižní stránky, aha, zřejmě encyklopedie.
S pocitem však, jako bych se díval na celou věc přes transparentní fólii potištěnou písmeny, tedy ve stavu či vizuálního prostředí jakési další iluze.
Jakoby až napotřetí mi bylo dáno uvidět, s nutností jisté sumy předpokladů, třebaže tento mým vnímáním shrnující odtažitý vjem je pro samu vizuální zprávu tohoto obrázku účel i informace zásadní.

Co jsem tedy viděl?

Co jste vlastně viděli, a v jakém pořadí, vy?

Pokud mi vaše zkušenost dotvrdí zkušenost mou, přesto zůstane jen u tvaru hříčky, pro případnou nedakonickou výstavu se tento můj příležitostný přiklad jako exponát z mnoha estetických ohledů nehodí.


Angelina Jolie si kvůli rakovině nechala vzít obě prsa
.