Červenec 2014

JAK PŘEPSAT ORGASMUS?

11. července 2014 v 13:54


JAK PŘEPSAT ORGASMUS?Pokud sama výroba není technologický problém, musím se ptát jiných, jak by si představovali konečný převod tohoto textu 30 vteřin zápisu/záznamu předstíraného orgasmu herečky Meg Ryan z děje filmu KDYŽ HARRY POTKAL SALLY.
Jako symfonii, nebo nějakou rockovou humoresku - nebo jak, pokud ještě jinak?
Když v této otázce se nejedná o pouhou zábavnost či rekreaci, nýbrž o intelektově velmi závažné rozhodnutí z oblasti transpozice textů - neboť zadání je míněno v tradici řečových her filozofa Ludwiga Wittgensteina.

Převod z řeči do řeči, z jazyka do jazyka..

COMING OUT PODRUHÉ.

8. července 2014 v 13:14
Co někde teprve nastane, se jinde, ovšem na téže stejné Síti, již paralelně ví.

Opravdu nefascinuje ještě i kohosi jiného pozorování (či dokonce přímo autorské ovlivňování) takovéto reality?

Rekonstrukce minulosti (či mimoběžnosti) za účelem vydestilovávání zjevných prvků budoucích v ní již obsažených (popřípadě jsoucích) - přitom jinak by zcela pominutých, nevšimnutých, třebaže až, náhle uviděných, čímsi posléze příští jevností přízračně zázračných.
Zjevování čehosi, co jiným není dáno, co vůči jejich nezaujaté pozornosti jim významy nebo existencí nepřísluší, nebo se jim při náhodném vyhlédnutí nepoddává v osudově pravých významech…

Co všechna s sebou či ve vrstvách na sobě nese to, co se jen občas přinutíme vidět jen pouze okrajově nebo jako pouhou zajímavůstku, obskuritu; nebo rekreaci.

Osudově, čili fatálně, osoby určující či konstituující fakta mají pravý smysl mimo takováto nedbale okrajová naše vnímání..

"COMING OUT".

7. července 2014 v 11:02Pokud výraz coming out znamená veřejné přihlášení se k nějaké činnosti, pak tedy zde jsem k účelu na té zrovna vůbec nejsprávnější adrese.

Včera jsem svým prvním záznamem na Twiteru z adresy @BLojkasek se svoji novou aktivitou začal, a míním s ní pokračovat celý příští rok každý den jedním tvítnutím, pokaždé o přesně stejných 150 možných/omezeně dovolených znacích - jako nějaký pták, jehož repertoár je v přírodě obdobně omezen v délce i v počtu týchž částí, z nichž je složen.
Řečeno tedy prostší analogií: zatímco dotyčný pták zpívá pouze jen tak a tak, a nikdy ne jinak - já se budu v příspěvcích celý rok zaobírat pouze jediným jedním tématem - vizte o něm mé včerejší a dnešní hvízdnutí:

06-07-2014
Ještě za sebou nemám vernisáž duckrabbití výstavy letošní, přesto: nedakonická výstava napřesrok se bude jmenovat MEG RYAN__STÍN EXISTENCE.

07-07-2014
Dotyčná Meg Ryan, jak známo, je herečkou: tedy osobou se širšími možnostmi zanechávání prchavých stínů za osobním i profesionálním životem.

Hvízdnul jsem tedy zde napoprvé cosi o možnosti, kdo bude mít zájem, může se k mému každodennímu hvízdání přidat, svobodně si na téma zatrylkovat, zapřemýšlet si na téma tamté herečky v analogiích a tautologiích - a pokud mohu celou záležitost vyjádřit stručně, a předběhnout mé zítřejší vysílání, v mém cíli se jedná o cosi jako zobrazování intelektuálního faktu, aha, aha, čili tradice filozofa Ludwiga Wittgensteina poznovu, další jiná řečová hra….