Srpen 2014

CO TO ZNAMENÁ: ZPODOBENÍ INTELEKTUÁLNÍHO FAKTU?

15. srpna 2014 v 14:49Většina zdejších je přesvědčena, že jimi viděné je ono jsoucí, nezpochybnitelná podoba světa - hájí tedy jevnost, jež je zpodobitelná, dokonce s oblibou zpodobována; skrývající či zakrývající však zásadnější, či svět opodstatňující, významy.Za původními 2 obrázky (V původních 2 obrázcích) pro ně již více není - veselou fotografií konečné hereččiny trepky už pro ně další intelektuální vývoj (jejich i předlohy) není možný, popřípadě nutný; a pro takové pozorovatele tedy cosi rozvíjející význam již neobsahují, nenesou.
Naopak. A proto pro příklad čehosi významově jdoucího dál jsem je spojil do tanečku.
Jenž by mohl být začátkem nějaké související performerské akce.

Kdyby se ovšem našla touto hříčkou kterási oslovena a obstarala si tytéž nazouvací trepky - možná by se jakýsi ten další význam obsažený ve sdělení (které jím prozatím ještě není) jejími pohyby nebo jinou její intervencí (dokonce jen pouhou její novou získanou a zdokumentovanou zkušeností) nějak projevil nebo prozradil; stanovil. Konstituoval. Sebekonstituoval.

Praxe takovéhoto louskání, tozvíjení i iniciování významů prozatím neviděných je jednou součástí onoho zjevování, které nazývám INTELEKTUÁLNÍ FAKT.

Přičemž je nastaveno a platí, ža námi nominovaný nebo zkonstruovaný INTELEKTUÁLNÍ FAKT SE MŮŽE DÍT POUZE V PROSTŘEDÍ NĚJAKÉ ŘEČI, popřípadě JAZYKA.

Přičemž obojí míním v prostředí příkladů PŮVODNÍCH WITTGENSTEINOVÝCH ŘEČOVÝCH HER.Rozviňme předchozí demonstrující/definující příklad jinými obrázky.
V tom druhém předchozí dvojice, pouhým rozšířením formátu, jako v návodném smyslu rozšíření či rozprostření původního tématu, jako bychom získali opticky dokonalejší vizuální představu hledaných sandálů - ale též i dojem významu jejich hracího prostoru nikoli v měřítcích nalevo napravo, nýbrž stavu s pohledem dovnitř dál. Do původního obrazu sama.

Ovšem pouze změnu instrumentální - nikoli intelektuální.

Neboť ona intelektualita je pro mne stavem vnímání a chápání nitra (duchovního) prostoru, a ne pouze sledování či sdělování významové plochy.Příklad třetí sadou obrázků je snad nejreprezentativnější, nejnázornější, neboť už rozvíjí původní znalost - ač ve výsledku k žádné oné žádoucí intelektualitě nedospěje, třebaže divácky je jistě obdivný.

Vždyť došlo k přemalování Mony na Meg.

Pozor však: Pouze vizuální či výtvarnická transpozice nestačí, aby o takovém výsledku bylo lze mluvit jako o intelektuálním faktu.

Nejdříve zde máme první krok, onen převod, nějakého druhu parafrází: z prostředí dnešní popkultury do prostředí jednoho z nejváženějších obrazů nejuctívanějšího středověkého mistra.
Taková transpozice, těžící z pouhé znalosti podoby a dovednosti či řemeslné zběhlosti - a ne třeba čehosi jako za významem jdoucí myslitelské intuice - za onu intelektualitu být považována nemůže.

(Ale vzpomeňte si tu na Monu Lisu Marcela Duchampa.)

Předchozí nezdar však poskytuje nápověď dobrého příkladu čehosi pro náš účel žádostně rozvíjeníschopného.
Krabičky v rukou parafrázovaného obrazu Mona Lisy totiž nenesou jiný význam nežli ony krabičky týchž věcí všedně reálných nastavěných v příslušném regálu běžné drogerie.

INTELEKTUÁLNÍ FAKT TEDY ZNAMENÁ: NÉSTI I JINÝ ZJEVNÝ VÝZNAM.Kdo však znají mou vizuální genezi abecedy, v níž klasická písmenka jsou zastoupena krabičkami medikamentů na podporu kopulačního dámského orgasmu, pak vědí, že naše čtveřice krabiček tvoří ve výsledku slovo.

A to slovo zní v tomto konkrétním případě: YEAH.

Krabičky jako věc - a krabičky jako, či jakožto, čímsi přidané významy.

Sandály jako věc - a sandály jako jakýsi přidaný vizuálně odečítaný význam.

INTELEKTUÁLNÍ FAKT JE TĚM KRÁMSKÝM KRABIČKÁM PŘIDANÝ JINÝ VÝZNAM.
.